رئیس کل بانک مرکزی از ورود ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی در اسفندماه امسال به بازار خبر داد و گفت: شب عید امسال مشکل اسکناس نو نخواهیم داشت ضمن آنکه ربع و نیم سکه بهار آزادی با بسته بندی امنیتی وارد بازار می‌شوند.
ولی‌اله سیف در گفت‌‌وگو با تسنیم که درباره برنامه بانک مرکزی برای تهیه اسکناس نو در شب عید امسال با توجه به اظهارات دبیر کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه احتمالا امسال اسکناس نو نخواهیم داشت، سوال کرد، اظهار داشت: آقای احمدی دبیر کل بانک مرکزی اعلام نکردند که ما کمبود اسکناس نو نداریم بلکه گفته بودند که اسکناس درشت چاپ نخواهد شد بنابر این امسال اسکناس نو در قطع و طرح جدید نخواهیم داشت.
وی با اشاره به از رده خارج شدن اسکناس‌های کهنه و ورود اسکناسهای نو به بازار، گفت: در شب عید امسال به اندازه کافی اسکناس‌های نو در خزانه داریم که آن را وارد بازار خواهیم کرد. به مردم اطمینان می‌دهیم که هیچ مشکلی درباره اسکناس نو نداریم و نخواهیم داشت.
* فعلاً فقط ربع و نیم با بسته بندی امنیتی وارد بازار می‌شوند
سیف درباره بانک مرکزی برای توزیع سکه با بسته‌بندی جدید در ایام پایانی سال ۹۲ افزود: فعلا نیم و ربع سکه با بسته‌بندی جدید و امنیتی بانک مرکزی وارد بازار خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص زمان ورود سکه تمام بهار آزادی با طرح امنیتی جدید به بازار نیز گفت: درباره سکه طرح جدید فعلا احساس نیاز نکردیم ولی هر زمان احساس کنیم نیاز به ورود این قطع سکه با بسته‌بندی جدید است حتما اقدام خواهیم کرد.
* ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی موجود در خزانه به بازار می‌آید
خبرنگار تسینم گفت: آقای احمدی دبیر کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر از ورود ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار خبر داد، آیا قرار است بانک مرکزی برای سال ۹۳ ایران چک صد هزار تومانی جدید چاپ کند؟
رئیس بانک مرکزی گفت: از همان ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی که در خزانه داشتیم استفاده می‌کنیم.
* اسفند ماه امسال یک بار دیگر ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی وارد بازار می‌شود
سیف درباره زمان دقیق ورد ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار گفت: ممکن است اسفندماه سال ۹۲ ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی به بازار برگردد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اسفند ماه امسال برای جایگزینی اسکناس ها و چک پول‌های فرسوده بانک مرکزی چک پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی را به بازار عرضه خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در حالی نسبت به توزیع مجدد ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی اقدام خواهد کرد که طی سال‌های گذشته مدیریت وقت بانک مرکزی تصمیم به حذف ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی از گردانه مبادلات پولی و بانکی گرفته بود.