حسینی از مشارکت گسترده بخش خصوصی در هم اندیشی بازنگری قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: استفاده از تجارب و تعامل میان بخش دولتی و خصوصی زمینه را برای ترمیم و حفظ و ماندگاری قراردادهای نفتی فراهم می کند.

به گزارشروابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از باشگاه خبرنگاران  سید مهرداد حسینی اظهار داشت: دبیرخانه اجرایی همایش در کنار شورای سیاست گذاری و کمیته علمی این رویداد مهم و کلیدی صنعت نفت ایران ، موفق شده است تا مشارکت جمع گسترده ای از فعالان کلیدی بخش خصوصی را در قالب حامیان و اعضای پانل ها و میزگردها جلب نماید.

دبیر اجرایی هم اندیشی بازنگری در قراردادهای نفتی از مشارکت  فعالان کلیدی صنعت نفت و گاز در این رویداد نام برد و ابراز امیدواری کرد تا حضور فعالانه بخش خصوصی در کنار مدیران باسابقه دولتی  بتواند تجربه متفاوت وکم نظیری از تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در ترمیم قراردادهای نفتی را به عنوان یک میراث ملی ماندگار ثبت نماید.

حسینی همچنین افزود: در این هم اندیشی علاوه بر  رییس کمیته علمی،  برخی از اعضای  کمیته علمی، شورای سیاست گذاری، روسا و دبیران پانل ها و میزگردهای تخصصی از میان نمایندگان بخش خصوصی انتخاب شده و همه تلاش کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به عنوان برگزار کننده این رویداد، بر فرصت سازی برای شنیدن صداهای مختلف و  دیدگاه های و نظرات متخصصان عرصه های مختلف است.

دبیر اجرایی هم اندیشی بازنگری در قراردادهای نفتی از ثبت همه دیدگاه ها و پیشنهادهای ارایه شده پیش و همزمان با برگزای آن رویداد به نام افراد و ارایه و انتشار آنها در مستندات هم خبر داد و گفت: رویکرد برگزار کنندگان هم اندیشی، فرصت سازی برای حضور حداکثری فعالان و متخصصان حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز ایران در مساله بهبود قراردادهای  نفتی است و از این رو دبیرخانه اجرایی نیز کوشش نموده است تا از تمام ابزارهای ارتباطی برای تعامل با بخش خصوصی و دولتی و جلب مشارکت آنان در بخش های مختلف هم اندیشی بهره مند شود.

حسینی مشارکت فعالانه بخش خصوصی را نشانه خوش بینانه توفیق کمیته بازنگری قرادادهای نفتی در  راه دشواری دانست که پیش رو دارد.