سهام چهار شرکت دولتی در هفته جاری از طریق بورس و فرابورس واگذار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از  مهر، ۵.۰۱ درصد سهام سرمایه گذاری رنا شامل ۱۵۰ میلیون سهم به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به شرط آن که از ۲۰۱۲ ریال کمتر نباشد در روز سه شنبه، یکم بهمن و ۵ درصد سهام پست بانک شامل ۲۸ میلیون سهم به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به شرط آن که از ۱۱ هزار و ۹۱۹ ریال کمتر نباشد در روز چهارشنبه،دوم بهمن در بورس عرضه می شود.

همچنین سازمان خصوصی سازی ۲۰ درصد سهام پتروشیمی ابن سینا همدان شامل ۲ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۴۳ هزار و ۴۷۹ ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران شامل ۹۱ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۲۲۴۹ ریال به ترتیب در روزهای اول و دوم بهمن در فرابورس واگذار خواهد کرد.