به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از مهر، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم تسهیلات پرداختی به تولید در ۸ ماهه ابتدای امسال را ۱۲۲۷ میلیارد تومان که ۳۹ درصد آن به صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است، اعلام کرد و گفت: این در حالی است که نگرانی نسبت به اینکه تسهیلات بانکی در مسیر واقعی مورد استفاده قرار گیرد، همواره وجود دارد.

اکبر کمیجانی در گفتگو با مهر در مورد اولویت بندی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وضعیت مشتری، ریسک پروژه، توانمندی بازپرداخت تسهیلات مشتری و سایر ملاک ها و معیارها در پرداخت تسهیلات را مورد توجه قرار می دهند و بر اساس آن به متقاضیان تسهیلات می پردازند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حساسیت هایی که در این زمینه مطرح است، افزود: با این وجود نظام بانکی ما از شناسایی بخش تولید از بخش غیرتولیدی عاجز و ناتوان نیست.

به گفته وی، هر متقاضی دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به ویژه کسانی که خود را فعال اقتصادی معرفی می کنند، نوع تقاضا و حجم تقاضایی که می طلبند، معرف جایگاه آن فعال اقتصادی است و مستندات تعیین تکلیف می کند که این فعال اقتصادی متقاضی تسهیلات بانکی در کدام بخش های اقتصادی فعالیت می کند.

کمیجانی با اشاره به مسئله و نگرانی هایی که همواره در این زمینه مطرح است، مبنی بر اینکه تسهیلاتی که فعالان اقتصادی دریافت می کنند، در مسیر واقعی به کار گرفته شود و انحرافی از بخش تولید و بخشی که تقاضا در آن صورت گرفته، نباشد افزود: در این زمینه باید نظارت های دقیقی صورت گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی طی ۸ ماهه ابتدای امسال را ۱۲۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد این رقم به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است و اگر این دو بخش را به عنوان بخش های تولیدی تلقی کنیم، سهم قابل ملاحظه ای از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در همین مدت به بخش های اقتصادی تولیدی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: درست است که خدمات و بخش های بازرگانی باید در اولویت های بعدی دریافت تسهیلات پس از تولید قرار گیرند و دقیق تر و با ریزبینی به این موضوع توجه کنیم، اما در بخش خدمات و بازرگانی نیز فعالیت هایی در جریان است و خدماتی تولید می شود که بخش تولید نیازمند آن خدمات است و نمی توانیم آنها را تعطیل کنیم.

کمیجانی ادامه داد: در عین حال نمی توانیم به سیستم بانکی اعلام کنیم که از پرداخت تسهیلات به بخش های خدمات و بازرگانی که البته طبقه بندی شده نیز هستند، امتناع کنند.

وی با تاکید بر این نکته که به پرداخت تسهیلات به بخش های غیر مولد اعتقادی ندارم، عنوان کرد: در میان فعالیت های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم. ارزش افزوده ای که بخش خدمات ایجاد می کند با بخش تولید یکسان است.