جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص رسیدگی به واحدهای مشکل دار در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۹۲، با حضور نمایندگان و اعضای شورا و مدیران چهار واحد تولیدی مشکل دار و نمایندگان بانک های عامل برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در ابتدای جلسه گفت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و برآورده کردن شعار خلق حماسه اقتصادی، برنامه های بخش خصوصی و دولت به جهتی سوق داده شده اند که به دو مقوله بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم، نگاه ویژه شود.

جبار کیانی افزود: با توجه به جلسه برگزار شده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار محترم استان و در راستای پیگیری مصوبات آن جلسه که یکی از بندهایش رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است، این کمیته با حضور این واحدها، نمایندگان بانک های عامل و اعضا و نمایندگان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل گردیده است که امیدواریم بتوان با تدبیر و همکاری دوستان در جهت حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی استان قدم های مثبتی را برداریم.

در ادامه جلسه مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از برنامه های اقتصادی دولت رسیدگی به واحدهای تولیدی مشکل دار است که امروزه این مهم به جدیت در حال پیگیری است.

سید حسین سهمگین با اشاره به اینکه بیشترین دغدغه و مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان با نظام بانکی می باشد بیان داشت: سیاست های کلی اقتصادی کشور بر حمایت از تولید داخلی تاکید ویژه دارد و پیدا کردن راهکارهایی جهت برون رفت واحدهای مشکل دار، فرآیندی را سبب خواهد شد که در آن هم بانک ها به سرمایه شان خواهند رسید و هم از بروز مشکلات عدیده ای که به پروسه توقف تولید مربوط است، جلوگیری خواهد نمود.

در این جلسه به طور مشخص و با اطلاع رسانی قبلی و در راستای مصوبات اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید و با تاکید استاندار جدید جناب آقای دکترخادمی به مشکلات چهار واحد تولیدی آب لوله بسپار، آب برف چنار، سپید مرغ یاسوج و صنایع غذایی بیدزرد گچساران رسیدگی شد که با رایزنی های صورت گرفته با بانک های عامل و دستگاه های مرتبط قرار بر این شد که بانکهای عامل تا رسیدگی کامل به وضعیت مشکلات واحدهای فوق هرگونه عملیات اجرایی در خصوص مدیران و وثایق واحدهای فوق را متوقف و مشکلات تعدادی از واحدهای فوق در همین جلسه حل و تعدادی نیز به جلسه اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واگذار گردید. همچنین در این جلسه مصوب شد درهر هفته به مشکلات پنج واحد تولیدی استان رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.