چهارمین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج  در این نشست رئیس کمسیون  تجارت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به این وضعیت صنعت در استان نا مطلوب است افزود: مدتها است که وضعیت صنعت در استان فقط در حرف و حدیث ها مانده است و در عمل کار های خوبی صورت نگرفته است.
عبدالحسین تقویان ابراز داشت:علیرغم اینکه تعداد واحد های تولیدی در استان کم نیست ولی هر کدام به گونه ای با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.
تقویان یادآور شد:کمبود سرمایه در گردش ،کمبود نقدینگی،تولید کالاهای غیر ضروری و ترخیص کالاها از گمرک های کشور های خارجی  از مشکلات مهم تولید کنند گان در استان هست.
وی با اشاره به اینکه در برخی کالاها مثل فرش می توانیم حر فهای زیادی برای صادرات داشته باشیم تصریح کرد: متاسفانه  به دلیل کمبود انبار های گمرک باید از گمرک  های شهرستانهای دیگر استفاده کنیم و همین امر باعث می شود که محصولات به نام استان خومان صادر نشود.
تقویان دیگر عوامل توسه نیافتگی صادرات در استان را نبود راههای ارتباطی هوایی و زمینی دانست و از مسئولین خواست توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.
رئیس  کمسیون  تجارت اتاق بازرگانی،از محصولات کشاورزی و دامی به عنوان دیگر ظرفیت های استان برای صادرات غیر نفتی نام برد و گفت:با برنامه ریرزی به صورت کلان می توانیم در این زمینه به صورت قوی توسعه بخش صادرات را افزایش دهیم.
در ادامه این جلسه ریئس اتاق باز گانی یاسوج با اشاره به  شرایط اقتصادی کشور ابراز داشت: سیاست اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی این است که صادرات غیر نفتی را در کشور افزایش دهیم .
جبار کیانی افزود:در برنامه پنجم توسعه و  تعیین سهم صادرات استان متا سفانه نتوانستیم صادرات در حد مطلوب داشته باشیم.
کیانی تصریح کرد:در دولت جدید با برنامه های که دارد موانع صادرات غیر نفتی را شناسایی می کند و ما باید انها را در این مسیر کمک کنیم .

وی با اشاره به فرا رسیدن روز صادرات در کم تر از یک ماه دیگر اظهار کرد: متاسفانه ما در این زمینه صادر کننده نمونه نداریم واین یک معضل برای استان  کهگیلویه وبویر احمد با داشتن استعداد های فراوان است.