🔹 برگزاری اولین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یاسوج در سال ۹۹؛ با حضور «مهدی روشنفکر» منتخب شهرستان‌های بویراحمد،دنا و مارگون در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

🔸 در این نشست نمایندگان بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد به بیان مهمترین مسائل و ‌مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی در استان از جمله:

🔹مشکلات فرآیند صدور مجوز تأسیس
🔹اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی
🔹 قوانین و‌بخش‌نامه‌های مزاحم کسب و‌کار
🔹 مالیات بر ارزش افزوده
🔹 مشکلات تأمین اجتماعی
🔹 مشکلات اشتغال روستایی
🔹 ظرفیت‌های قانون بودجه
🔹تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی
🔹 و معارضات اجتماعی پیش روی سرمایه‌گذاران؛
پرداختند.

گزارش تصویری:

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????