به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج طی حکمی از طرف غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی ایران در «کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی» انتخاب شد.
این کارگروه که به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می شود، کارگروهی است که به منظور تصمیم گیری، راهبری و نظارت در مورد واگذاری پروژه های کشوری و استانی تشکیل می گردد.
با توجه به حجم بالای اعتبارات مورد نیاز در تکمیل طرح های ملی و استانی و همچنین با توجه به سیاست و اولویت دولت در تسریع فرآیند واگذاری و تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با مشارکت بخش خصوصی و به استناد آئین نامه اجرایی تبصره۱۹ قانون بودجه کشور و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی این آیین نامه، در راستای تحقق و پیشبرد اهداف پیش بینی شده در طرح های مشارکتی عمومی – خصوصی، «کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی» تشکیل شده است.
 هماهنگی، پشتیبانی، راهبری و نظارت در مراحل واگذاری پروژه، پیگیری واگذاری پروژه ها در دستگاه های اجرایی و در صورت لزوم پیگیری رفع موانع و هیه گزارش و ارزیابی عملکرد پروژه های واگذار شده دستگاه های اجرایی از جمله مهترین وظایف این کارگروه می باشد.