به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، روز شنبه ۲۶مردادماه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.

در نشست اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی، جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به عنوان نائب رئیس  کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران انتخاب شد.

در انتخابات این کمیسیون، ﻣﺤﺴﻦ چمن آرا به عنوان رئیس و ﺟﺒﺎر کیانیﭘﻮر و ﺳﺎدﻳﻨﺎ ﺑﺎئی به عنوان نواب رئیس  انتخاب شدند.

 

Img20190817163548672(3)