1860964

با پیگیری های اتاق یاسوج، تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشگاه های ترناوا اسلواکی امضا خواهد شد.

در راستای نتایج سفر هیئت اقتصادی تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به کشور اسلواکی، پس از پیگیریهای اتاق یاسوج به عنوان اتاق معین اسلواکی در ایران، و رایزنی با دانشگاه های استان و مراکز علمی استان ترناوا اسلواکی، همکاری های مشترک بین دانشگاهی میان استان کهگیلویه و بویراحمد و استان ترناوا اسلواکی در قالب یک تفاهم نامه کلید خورد.

این تفاهم نامه همکاری های مشترک در تیرماه امسال در تهران و در قالب کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور امضا و تقدیم طرفین خواهد شد.