به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، صبح امروز چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور اعضا در سالن جلسات هیئت نمایندگان برگزار شد.
این نشست با دستور کار انتخاب رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق یاسوج برگزار گردید و پس از برگزاری انتخابات، رؤسای کمیسیون ها با انتخاب اعضای هیئت نمایندگان به شرح زیر مشخص گردید:
۱-کمیسیون تجارت/ رئیس کمیسیون:  عبدالحسین تقویان
دبیر: آرش موسوی – اعضای کمیسیون : فرشید عزیزی، مجتبی اندرزیان، منوچهر یاری تل زالی، عبد الله قبادی

 

۲-کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی/  رئیس کمیسیون:  منوچهر یاری تل زالی
دبیر:  ایمان رمضانی- اعضای کمیسیون : عبد الحسین تقویان، فرامرز خوبانی، عزیز اله رحیمی، جبار کیانی پور

 

۳-کمیسیون کشاورزی ، آب ، محیط زیست، صنایع غذایی و اقتصاد سبز/  رئیس کمیسیون: سید امرالله حسینی
دبیر: وحید پناهی، اعضای کمیسیون: لشکر آذر پیوند، عزیز اله فتحی، فتاح جاودانه

 

۴-کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و سلامت اداری/ رئیس کمیسیون: فرامرز خوبانی
دبیر کمیسیون: سیده پریسا صداقتی نیا – اعضای کمیسیون: عزیز اله رحیمی، عبد الحسین تقویان، فتاح جاودانه

 

۵- کمیسیون صنعت و معدن/ رئیس کمیسیون: وحید گرجی
دبیر کمیسیون: سید هادی اسلام زاده-  اعضای کمیسیون: عبد اله قبادی، عزیز اله فتحی، مجتبی اندرزیان

 

۶-کمیسیون فناوری اطلاعات، جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان/ رئیس کمیسیون: مجتبی اندرزیان
دبیرکمیسیون: آرش موسوی، اعضای کمیسیون: امیر حسینی، فرشید عزیزی ، منوچهر یاری ، امیر حسینی

 

۷-کمیسیون بانک و بیمه/ رئیس کمیسیون عزیز اله فتحی
دبیر کمیسیون: سیده پریسا صداقتی نیا – اعضای کمیسیون: فتاح جاودانه ، عبد الله قبادی، مجتبی اندرزیان، امیر حسینی

 

۸-کمیسیون گردشگری، اقتصاد و ورزش و اقتصاد و هنر/ رئیس کمیسیون: فرشید عزیزی
دبیر کمیسیون: ایمان رمضانی ، اعضای کمیسیون: منوچهر یاری تل زالی، لشکر آذر پیوند، امیر حسین عبد الحسین تقویان

 

۹-کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکت بنگاهها و حمایت قضایی و مالکیت فکری/  رئیس کمیسیون: لشکر آذر پیوند
دبیر کمیسیون: سید هادی اسلام زاده – اعضای کمیسیون: جبار کیانی پور، عزیز اله رحیمی، سید شمس اله هاشمی