به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج؛ رئیس و هیات رئیسه جدید هیات نمایندگان دور چهارم اتاق یاسوج مشخص شدند.

بعد از ظهر امروز و پس از ابلاغ اعتبارنامه های اعضای جدید هیات نمایندگان این اتاق از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور، نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره چهارم اتاق یاسوج با حضور تمامی اعضا برگزار شد، در این نشست رئیس و هیات رئیسه جدید از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج انتخاب شدند.
پس از برگزاری انتخابات، ترکیب هیئت رئیسه چهارمین دوره ی هیئت نمایندگان اتاق یاسوج ، به شرح زیر انتخاب شد:
رئیس: « جبار کیانی پور»
نایب رئیس اول: « چنگیز هاشمی»
نایب رئیس دوم « عبدالله قبادی »
خزانه دار: « عزیزالله رحیمی »
منشی: « فتاح جاودانه »

 

گزارش تصویری اعطای اعتبارنامه های اعضای جدید هیئت نمایندگان اتاق یاسوج:

گزارش تصویری اولین نشست چهارمین دوره هیئت نمایندگان اتاق یاسوج: