آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در سال ۱۳۹۷ و نشست پایانی هیئت نمایندگان دور سوم این اتاق با حضور اعضا در سالن جلسات هیئت نمایندگان اتاق یاسوج برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج این نشست با دستورکارهای:

* ارائه گزارش عملکرد چهار ساله اتاق یاسوج در سومین دوره هیئت نمایندگان
* تشریح گزارش های مالی چهار ساله اتاق

و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.