20130509060639_IMG_1078

نشست مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با جمعی از فعالین اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد جهت آسیب شناسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری استان و بررسی موارد و مسائل قالب طرح در جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ  در سالن جلسات هیئت رئیسه اتاق یاسوج برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاروزی یاسوج سال۹۱را سال بسیار بدی برای تولیدکنندگان وفعالین اقتصادی بخش خصوصی استان توصیف و بیان داشت: فشار بی امان بانکها، ناکار آمدی ستاد تسهیل، موثر نبودن تبصره ماده های ۲۸و ۲۹ قانون بودجه، تحریم و هدفمندی یارانه ها از مصائب این قشر دراین سال بودند.
کیانی پور گفت: سال گذشته در راستای قانون بهبود فضای کسب و کار دولت مکلف به برگزاری شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی شد تا بتواند دراستای برگزاری این جلسات با همکاری و مشورت بخش خصوصی، مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
ایشان ادامه داد: در استان ما در زمان مهندس نیکزاد استاندار سابق استان کهگیلویه وبویراحمد به دلیل نگاه عمرانی ایشان به استان با وجود تمام تلاشها و رایزنی های اتاق یاسوج ما شاهد برگزاری این جلسات نبودیم، اما در زمان دکتر صابری تشکیل و برگزاری این جلسات کلید خورد وتاکنون سه جلسه از این شورا تشکیل شده است .
کیانی پور با اشاره به شرایط بغرنج تولید واقتصادی استان افزود: تشکیل جلسات شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی باید به جدیت برگزار شود که این مهم  همکاری و هماهنگی دولت محترم را می طلبد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج دراین جلسه از فعالین اقتصادی خواست که پیشنهادات و مسائل مربوط به فعالیت خود  را جهت طرح دراین شورا مطرح نمایند.
درادامه جلسه چند تن از فعالین اقتصادی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی به بیان دیدگاه  و مشکلات خود در شرایط فعلی اقتصادی و تولیدی استان پرداختند و پیشنهاداتی را جهت طرح درشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی عنوان کردند که ازجمله آنها می توان به مسائل مربوط به بیمه کشاورزی و مشکلات آن، کاهش تاثیر نوسات ارزی برهزینه تولید، بررسی عملکرد صندوق حمایت از تولید ملی دراستان، تدوین استراتژی بخش کشاورزی با توجه به اقلیم منطقه ای، چرایی تغییرنرخ سود تسهیلات دریافتی درارتباط با تبدیل شدن بانکهای دولتی به خصوصی، بررسی قوانین ۴۹، ۱۰۳، ۸۰ قانون تامین اجتماعی، اصلاح عوامل خسارت را در بمیه محصولات کشاورزی و کنترل عملکرد عوامل بیمه گذار محصول کشاورزی در استان،  پرداخت سرمایه  درگردش به واحدهای فعال تولیدی مشکل دار متناسب با افزایش هزینه های تولید، حل وفصل تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، بررسی عدم پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی دراستان و حذف بروکراسی صدور پروانه های تولید طرح های کشاورزی نام برد.