به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی، تخصصی «فن بیان و ارتباط مؤثر»  به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان«فن بیان و ارتباط مؤثر» و با دعوت از بازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

گفتنیست این دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار می شود و شرکت در آنها برای عموم آزاد است.

گزارش تصویری: