جشنواره نشان محبت دهم شهریور ماه ساعت  ۹:۳۰ صبح با حضور مسئولان کشوری و استانی در حسینیه عاشقان ثارالله یاسوج برگزار می شود.

جشنواره نشان محبت یک جشنواره ملی است که برای اولین بار در کشور و به تبع آن در استان برگزار می شود.

این جشنواره به منزله یک مراسم گلریزان بوده و به منظور جمع آوری کمکهای مردمی برای بازسازی عتبات عالیات است.

جامعه فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد می توانند با شرکت در این مراسم کمک های نقدی و غیره نقدی خود را برای بازسازی عتبات عالیات تحویل ستاد بازسازی استان دهند و این کمکهای در جاههایی که خودشان نذر کرده اند هزینه خواهد شد.