آبدر اولین نشست کمیسیون کشاورزی و آب سال ۱۳۹۷ اتاق یاسوج در خصوص برنامه های این کمیسیون در دوره جدید بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یاسوج ، در اولین نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق یاسوج در سال جدید ، اعضای این کمیسیون در خصوص برنامه های کمیسیون در دوره جدید بحث و تبادل نظر کردند.

این نشست با دستور کار: تعیین اهداف و برنامه های کمیسیون کشاورزی و همچنین تعیین نقشه راه این کمیسیون در سال جدید  برگزار گردید.

برگزاری همایش مدیریت بحران آب در نیمه اول سال جدید و با حضور اندیشمندان و متخصصان این حوزه از مهمترین برنامه های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق یاسوج در سال ۹۷ خواهد بود

همچنین به گفته ی وحید پناهی دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق یاسوج،افزایش نشست های تخصصی این کمیسیون با دانشکده های کشاورزی دانشگاه های مختلف استان در جهت بهبود کسب و کار در حوزه کشاورزی استان، از دیگر برنامه های این کمیسیون خواهد بود که مقدمات آن در حال انجام است.

همچنین ارتباط های بیشتر و مؤثرتر با تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی، آسیب شناسی میدانی بخش های مختلف کشاورزی،  شناسایی زنان کارآفرین در حوزه کشاورزی و ایجاد تعامل و ارتباط های مؤثرتر این مجموعه با اتاق و بررسی مشکلات و مسائل آنها از جمله مهمترین برنامه های تبیین شده کمیسیون کشاورزی و آب اتاق یاسوج در سال جدید خواهد بود.