02

دومین شماره فصلنامه اتاق بازرگانی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

[ilink url=”http://yasoujccim.ir/wp-content/journal/2.pdf” style=”download”]دانلود فصلنامه[/ilink]