01

اولین شماره فصلنامه اتاق یاسوج را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

[ilink url=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/1.pdf” style=”download”]دانلود فصلنامه[/ilink]