photo_2017-09-13_10-03-37

پیش از ظهر روز سه شنبه نشستی با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان،مدیرآموزش و پرورش عشایر، معاون سازمان بهزیستی استان و کارشناسان این نهادها در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار شد.

این نشست در راستای بخشی از نتایج سفر شورای روسای اتاق های بازرگانی کشور و هیئت رئیسه اتاق ایران به استان کهگیلویه و بویراحمد و با هدف برنامه ریزی برای نحوه هزینه کمک های مالی اتاق ایران به تعلیمات عشایر استان و همچنین مرکز توانبخشی بهزیستی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج در سفر روساء اتاقهای بازرگانی سراسر کشور به استان در مردادماه امسال و بازدید هیئت رئیسه اتاق ایران از مرکز توانبخشی معلولین زیر ۱۴ سال حضرت ابوالفضل سازمان بهزیستی استان، هیئت رئیسه اتاق ایران را برآن داشت تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل دویست میلیون تومان را جهت کمک به مرکز فوق اختصاص دهند. همچنین در این سفر در بازدید از منطقه گردشگری کاکان و حضور سرکار خانم سکینه کیانی همسر مرحوم محمد بهمن بیگی در این مراسم و ارائه توضیحات خدمات مرحوم بهمن بیگی توسط رئیس اتاق یاسوج به هیئت رئیسه اتاق ایران و میهمانان، هیئت رئیسه اتاق ایران را برآن داشت تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل صد میلیون تومان دیگر را نیز جهت توسعه مدارس عشایر استان مصوب گردید.

جبار کیانی پور رئیس یاسوج در این نشست اظهار کرد: این مبلغ توسط اتاق ایران کاملا به اتاق یاسوج پرداخت شده است و به زودی در اختیار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت.
کیانی پور افزود: امیدواریم توانسته باشیم گامی در راستای رفع برخی مشکلات برداشته و البته این مسیر را ادامه نیز می دهیم.

در این نشست مصوب شد: ۲۰ مدرسه عشایری در سطح استان با هزینه کرد ۱۰۰میلیون تومان و دسترسی به تجهیزات هوشمند و با نظارت و خرید  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج تجهیز و در اختیار آموزش وپرورش عشایر استان قرار گیرد.

همچنین مصوب گردید از مبلغ ۲۰۰میلیون تومان کمک اتاق بازرگانی ایران به سازمان بهزستی استان  مبلغ ۵۰میلیون تومان جهت ساخت شیرخوارگاه  سازمان بهزیستی ، مبلغ ۱۲۰میلیون تومان جهت کمک به ۹ مرکز معلولان ذهنی و حرکتی استان که لیست آن توسط سازمان بهزیستی متعاقبا در اختیار اتاق بازرگانی قرار می گیرد اختصاص داده شود و مبلغ ۳۰میلیون تومان جهت کمک به مرکز زیر ۱۴ سال حضرت ابوالفضل(ع) سازمان بهزیستی استان که هیئت رئیسه اتاق ایران از آن بازدید نمودند واریز گردد.