مدیرکل توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از مجموع ۲۵۰ تالاب در کشور ۴۰ تالاب تاکنون خشک شده است.

 زهرا جواهریان در همایش محیط زیست و توسعه پایدار با محوریت مشاغل سبز با تاکید بر اینکه شرایط محیط زیست اکنون در جهان بحرانی است، اظهار داشت: سرانه ظرفیت زیستی در ایران ۹ دهم است در حالی که میزان فشار ما در ایران به زمین حدود  ۲.۸ هکتار جهانی است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته دمای ایران حدود ۱.۵ درجه افزایش داشته است، عنوان کرد: به اسم توسعه طبیعت و کره زمین را نابود می‌کنند.

وی بیان کرد: یکی از اصول ۱۱ گانه اقتصاد سبز مشاغل سبز است که با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال سال جاری برنامه‌هایی برای تولید و اشتغال سبز در دستور کار محیط زیست قرار دارد.

جواهریان با بیان اینکه ۲۵۰ تالاب در کشور وجود دارد، اظهار داشت: ۴۰ تالاب بر اثر برداشت زیاد در سال‌های اخیر خشک شده‌ است و باتوجه به مصرف بالای انرژی در کشور شاهد خشکیدگی تالاب‌های کشور هستیم و به همین منظور باید برنامه‌ اقتصاد سبز را برای جلوگیری از بحران بی‌آبی و سایر بحران‌های پیش‌رو اجرایی و عملیاتی کنیم.

وی تاکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل شرایط آب و هوایی و طبیعت بکری که در اختیار دارد می‌تواند یکی از استان‌های پایلوت ایجاد مشاغل سبز باشد.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مشاغل سبز باید دارای ویژگی‌های خاص از جمله درآمد کافی و پایداری باشد، اظهار داشت: مشاغل سبز مشاغلی هستند که همانند کشاورزی ارگانیک ذاتا سبز هستند و  بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل و شیلات نیز از جمله مشاغل سبز هستند.

جواهریان خطاب به مسئولان استان، عنوان کرد: همگام با اجرای پایلوت کارآفرینی سبز محیط زیست استان را برای آیندگان حفاظت کنید.