به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی، تخصصی “ تجارت الکترونیک، کاهش هزینه، توسعه کسب ”  به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان«تجارت الکترونیک، کاهش هزینه، توسعه کسب » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.
واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.
گفتنیست در این سمینار مباحثی از جمله نگاهی به فرصت ها و توانمندی های بومی، Alibaba.com بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک جهان، انواع هزینه و چرا کاهش هزینه ها، بدترین نوع هزینه، نمونه هایی از چهره کسب و کارهای بومی در اینترنت، نمونه های موفق در سطح ایران و جهان، موفق ها چه می کنند، کارکرد های تجارت الکترونیک در کاهش هزینه ها و مسیر و عملکرد صحیح در مقابل روش های غلط، توسط مهندس احسان قدیری(از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و از متخصصان برجسته کشور در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک) تدریس شد.