photo_2017-01-26_12-42-13

هیئت اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه سفر خود به کشور عمان در کارگاه بررسی وضعیت روابط بانکی ایران و عمان در محل نمایشگاههای بین المللی مسقط- عمان شرکت کردند.

 در این کارگاه مسائل مربوط به نقل وانتقالات پول بین بانک های دو کشور، گشایش اعتبارات اسنادی در عمان، چالش های پیش روی تجار ایرانی در حوزه بانکی و دیگر مسائل مربوط به روابط بانکی دو کشور توسط اساتید این حوزه ارائه گردید.

photo_2017-01-26_12-43-37

بعد از این برنامه اعضای هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در ادامه برنامه های نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در مسقط عمان، در کارگاه خدمات فنی ومهندسی در کشور عمان، نیز شرکت کردند.

در این کارگاه اساتید به تشریح بازار خدمات فنی و مهندس پرداخته و فرصت های این حوزه برای حضور ایرانیان مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

همچنین در این کارگاه شرایط حضور و ویژگی های بازار خدمات فنی ومهندسی کشور عمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

photo_2017-01-26_12-43-34