به منظور ارائه و بروز نقش مشورتی اتاق ایران به قوای سه گانه کشور ، کمیسیونهای اتاق ازجمله کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند با بکارگیری مشاوران مجرب در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.

• بررسی مسائل فرهنگی و مذهبی برای تسهیل ورورد گردشگر خارجی و رفع موانع آن در حدود قوانین اسلامی
• بررسی موضوع مالکیت دولتی باشگاه ها و رفع مشکلات حقوقی و قانونی واگذاری آنها به بخش خصوصی
• چگونگی تضمین برگشت سرمایه برای تهیه کنندگان آثار هنری وسینمایی
• تدوین شاخص های رتبه بندی مراکز گردشگری (شامل موزه ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، CIP فرودگاهی و …)

بررسی و تحقیق در زمینه شناسایی موانع و مشکلات موجود در صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و حل مسایل موجود در سراسر کشور به منظور بهبود ، توسعه و ترویج صنعت گردشگری ، ورزش و هنر و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط جهت برقراری ارتباط موثر با تشکل های بخش خصوصی برای به دست آوردن جایگاه واقعی ایران در جهان بر اساس گام های ارائه شده در برنامه راهبردی.

رئیس کمیسیون : فرشید عزیزی

دبیر کمیسیون: محسن محقق

اعضای کمیسیون :

فرشید عزیزی، علی رکان، عزیز اله فتحی، عزیز اله رحیمی، سید عبدالحسین تقویان

تلفکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۵

تلفن: ۰۷۴۳۳۲۳۴۴۴۰