مدارک لازم جهت صدور گواهی مبداء

  1. فرم درخواست
  2. تصویر پروانه گمرکی
  3. اصل  بارنامه حمل کالا
  4. تصویر کارت بازرگانی
  5. فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء
  6. فرم فارسی ولاتین اطلاعات خواسته شده
  7. اصل فاکتور کشور سازنده