فرم‌های مورد نیاز:(از لینک‌های زیر دانلود نمایید)

[ilink url=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/darkhast.doc” style=”download”]فرم درخواست گواهی مبداء[/ilink]

[ilink url=”http://yasoujccim.ir/wp-content/uploads/2013/08/en-fa.doc” style=”download”]فرم فارسی-لاتین[/ilink]