مزیتهای نسبی شهرستانهای بویراحمد و دنا
۱.شرایط اقلیمی مناسب ومنحصر به فرد جهت کشت و پرورش گیاهان داروئی،عصاره گیری و تولید انواع دارو با منشاء گیاهی
۲.پتاسیل موجود در زمینه صنایع تبدیلی با توجه به وجود باغات متنوع و تولید محصولات باغی
۳.برخورداری از معادن سنگهای ساختمانی،نما(تزئینی)،آهک و مارن
۴.وجود چشمه های آب با کیفیت مناسب و امکان ایجاد واحدهای متعدد بسته بندی آب
۵.برخورداری از پتانسیل تولید مواد اولیه صنایع غذایی و فراهم بودن شرایط ایجاد صنایع مربوطه
۶.روند رو به رشد و فزاینده توسعه شهری و دارا بودن شرایط مناسب برای استقرار واحدهای تولید ساختمانهای پیش ساخته صنعتی
۷.عبور جاده اصلی اصفهان- خوزستان به عنوان یک محور ارتباطی مهم
۸.عبور جاده اصلی بوشهر- اصفهان از شهرستان بویر احمد
۹.عبور خطوط انتقال برق و گاز سراسری در بخشهای مختلف استان
۱۰.وجود عرصه های مناسب جهت احداث طرحهای مهم و بزرگ(منطقه سقاوه وخصوصابخش شمال غربی شهرستانها)
۱۱.در دست مطالعه بودن خط راه اهن اقلید به یاسوج
۱۲.وجود فرودگاه ودسترسی مناسب به امکانات خدماتی و رفاهی در یاسوج و نزدیکی این شهر به شیراز و اصفهان
۱۳.برخورداری از آب و هوای بسیار دلپذیر و طبیعتی چشم نواز
۱۵.وجود شهرکهای صنعتی آماده پذیرش سرمایه گذاران