مزیتهای نسبی شهرستان بهمئی
۱.موقعیت جغرافیائی مناسب به دلیل مجاورت و مرز مشترک با استان مهم توسعه یافته و صنعتی خوزستان
۲.نزدیکی به حاشیه خلیج فارس و بنادر مهم صادراتی کشور از جمله بندر ماهشهر، بندر خرمشهر و بندر امام(فاصله ۱۰۰کیلو متری تا بندر امام)وداشتن شرایط کاملا” مناسب از جهت حمل و نقل مواد اولیه و محصولات برای صادرات وبازارهای مصرف‌ داخلی
۳.مجاورت با پالایشگاه گاز بید بلند۱ و طرح بید بلند۲(تولید اتان): فاصله۱۵کیلومتری
۴.عبور خطوط انتقال لوله های گاز از خوزستان به سمت مرکز وشمال کشور از مجاورت مرکز شهرستان
۵.وجود منابع نفت و گاز در شمال غرب شهرستان
۶.دسترسی آسان به عرصه های مناسب جهت احداث طرحهای مهم و بزرگ
۷.پتانسیل موجود در زمینه دسترسی به امکانات فنی و مهندسی به بخش صنعت به دلیل نزدیکی با شهرهای استان خوزستان(۵۰کیلو متری بهبهان) و شهرهای امیدیه و اغاجری و بندر امام و رامهرمز . . . و دسترسی به بازار مصرف استان مجاور
۸.نزدیکی به جاده اصلی ترانزیت خوزستان به فارس و بوشهر- ۱۵ کیلو متری
۹.عبور خطوط انتقال برق سراسری از مجاورت شهرستان(در مرز مشترک با خوزستان :فاصله ۵کیلومتر)برخورداری از منابع آب زیر زمینی و سطحی به منظور تامین آب طرحهای مهم ۱۰.
۱۱.وجود معادن مهمی از جمله سولفات استرانسیم(سلستین) وسنگ گچ و سنگ آهک
۱۲.مجاورت با مجتمع های صنعتی بزرگ و منطقه اقتصادی ویژه بندر امام که مناسب ترین گزینه برای جذب سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی و پشتیبانی آنها میباشد.
۱۳.ظرفیت زیست محیطی لازم جهت احداث فعالیتهای بخش صنعت و معدن در استان
۱۴.وجود شهرکهای صنعتی آماده واگذاری زمین