در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۹و اصلاحیه مصوب پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ آن شورای عالی نظارت بر اتاق ایران و همزمان با برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها، اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج درسال ۱۳۸۵ در محل سازمان بازرگانی (سازمان صنعت، معدن و تجارت فعلی)  استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار و اولین هیئت نمایندگان اتاق به تعداد ۱۵نفر انتخاب گردید.

 اسامی اولین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به شرح  ذیل می باشد :

۱-جبارکیانی پور

۲- حبیب اله نوروزی

۳-اردوان آذرکیش

۴-مهناز بلندنظر

۵- خسرو رحیمی پور

۶-محمد حسین حسینی

۷-محمدرضا حسینی

۸-یوسف رحیمی پور

 ۹- علی چراغی

۱۰- قباد افرا

۱۱-عادل محمودی معظم

۱۲- شاهرخ بهادر قنواتی

۱۳- امیرعنبری

 ۱۴-عبداله قبادی

۱۵-سید حسین بهپور

در تاریخ ۵/۲/ ۸۶ اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تشکیل و اعضاء اولین هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱-جبارکیانی پور             رئیس

۲-خسرو رحیمی پور       نایب رئیس اول

۳-عبدالله قبادی               نایب رئیس دوم

۴- یوسف رحیمی پور     خزانه دار

۵- شاهرخ بهادر قنواتی  منشی هیئت رئیسه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور مقامات استانی و هیئت نمایندگان و اعضا ء اتاق روز ۳/۳/۸۶  در خیابان اتکا، جنب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان رسما افتتاح گردید.این اتاق در زمان افتتاحییه ۲۳۰ عضو داشت که از این تعداد، ۱۳۰عضو فعال بوده و با تعداد ۲ نفر پرسنل فعالیت خود را شروع  و بعد از گذشت قریب یکسال تعداد پرسنل خود را به ۶ نفر افزایش داد. واحدهای این اتاق شامل حوزه ریاست،  دبیراجرایی، دبیرخانه و بایگانی، روابط عمومی و امور  بین الملل، واحد انفورماتیک، واحد صدور کارت، واحد حسابداری و کارپردازی، واحد نمایندگی صندوق ضمانت صادرات، واحد نمایندگی ایران کد و دو اتحادیه صادراتی فرآورده های عسل و محصولات باغی و زراعی  می باشد. این اتاق دارای ۶ کمیسیون تخصصی شامل کشاورزی، اقتصادی و تولید، گردشگری، صنعت ومعدن،  توسعه صادرات غیر نفتی و بانک و بیمه می باشد. این اتاق از بدو تاسیس تاکنون توانسته رابطه و تعامل خوب و شایسته ای را درجهت ارتباط فعالین اقتصادی، تجار وبازرگانان با مسئولین استان برقرار و همچنین بعنوان مشاور و عضو اکثر کارگروه ها، کمیسیونها و شوراهای استانی نقش مهمی را ایفا نماید.

درسال ۱۳۸۹پس از گذشت ۴سال و با پایان یافتن دور اول فعالیت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، این اتاق همزمان با برگزاری هفتمین دوره انتخابا ت هیئت نمایندگان اتاقهای سراسر کشور، دومین دوره انتخابات هیئت نمایندگان خود را درتاریخ ۴/۱۲/۸۹ در محل ساختمان اتاق برگزار و اعضاء هیئت نمایندگان  جدید با ترکیب ۶ نفر از بخش بازرگانی و۹ نفر از بخش صنعت  و معدن با کسب حداکثر آراء انتخاب شدند. اعضاء دومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱-جبارکیانی پور

 ۲-منوچهر عزیزی

۳- چنگیز هاشمی

۴-سید شمس اله هاشمی

۵-سیف اله داورپناه

۶-علی چراغی

۷-عبداله قبادی

۸-سید عبد الحسین تقویان

۹-بخشعلی رئوفی پور

۱۰-خداکرم جهانی

۱۱-قربانعلی رفیعی بلداجی

۱۲-حبیب اله نوروزی

۱۳-عزیزاله فتحی

۱۴-لشکر آذر پیوند

۱۵-کیهان ایمانی

درتاریخ ۱۷/۱/۹۰ اولین جلسه دومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج تشکیل و اعضاء هیئت رئیسه  با ترکیب ذیل انتخاب شدند:

۱-جبارکیانی پور             رئیس

 ۲- منوچهر عزیزی          نایب رئیس اول

۳–عبداله قبادی              نایب رئیس دوم

۴-علی چراغی                خزانه دار

 ۵- بخشعلی رئوفی پور     منشی هیئت رئیسه

انتخابات سومین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۹۳ برگزار شد و هیئت نمایندگان جدید اتاق یاسوج با ترکیب ذیل انتخاب شدند:

جبارکیانی پور

چنگیزهاشمی

عبداله قبادی

علی چراغی

قربانعلی رفیعی بلداجی

اردوان آذرکیش

علی اکبری

حبیب اله نوروزی

فتاح جاودانه

فرامرز خوبانی

عزیز اله فتحی

عزیزالله رحیمی

وحید گرجی پور

سید شمس اله هاشمی

القاس قنبری مرداسی

هیئت رئیسه دور سوم اتاق یاسوج نیز در اولین جلسه هیئت نمایندگان جدید به صورت زیر انتخاب شدند:

۱- «جبار کیانی پور»                    رئیس

۲- «چنگیز هاشمی»                     نایب رئیس اول

۳- «عبدالله قبادی»                      نایب رئیس دوم

۴ «علی چراغی»                         خزانه دار

۵- «قربانعلی رفیعی بلداجی»     منشی هیئت رئیسه

 

هیئت رئیسه دور چهارم اتاق یاسوج نیز در اولین جلسه هیئت نمایندگان جدید به صورت زیر انتخاب شدند:

ردیف نام سمت
۱ عبدالله قبادی رئیس

 

 
۲ عبدالحسین تقویان نایب رئیس

 

 
۳ فرشید عزیزی نایب رئیس

 

 
۴ علی رکان خزانه­ دار

 

 
۵ فتاح جاودانه منشی هیئت رئیسه