دست آورد های شورای گفتگوی استان در تابستان سال ۱۴۰۰

ردیف شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه عنوان موضوع (دستورجلسه) دستاورد حاصله
۱ ۶۱ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ پیگیری مصوبات جلسات گذشته ( سومین مصوبه جلسه شورای گفتگو ۶۰ و اولین مصوبه جلسه ۶۱) طی مصوبه شورای گفتگوی استان طی جلسه ۶۰ که مقرر گردید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به منظور استفاده از ظرفیت کمک های فنی و اعتباری در بخش تولید استان  خصوصا بخش کشاورزی مراتب را در اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان مطرح و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری لازم به منظور تخصیص منابع از محل مزبور ( به تفکیک شهرستان ) اقدام مقتضی معمول نمایند.پس انجام پیگیری های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی یاسوج و تامین اعتبار لازم از سوی استانداری محترم، در جلسه ۶۲ شورای گفتگوی استان اعلام گردید که شرکت های متقاضی دریافت کمک های فنی و اعتباری به استانداری معرفی گردیدند.
۲ ۶۲ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ بررسی الگوی کشت در کشاورزی استان و برنا مه های عملیاتی با توجه به موضوع بحران آب در استان کهگیلویه و بویراحمد پیرو دومین مصوبه شصت و دومین جلسه شورای گفتگو  مقرر گردید تا جلسات کارشناسی الگوی کشت با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دانشگاه یاسوج و  کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و کلیه دستگاهها و سازمان های مرتبط و به دبیری اتاق بازرگانی یاسوج، به صورت ماهانه تشکیل گردد و نخستین جلسه مربوطه در مهرماه سال جاری برگزار خواهد گردید لازم به ذکر است که این جلسات از زمان تصویب قانون آن از سال ۱۳۷۵ تا کنون در استان تشکیل نگردیده است.

دست آورد های شورای گفتگوی استان در بهار سال ۱۴۰۰

ردیف شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه عنوان موضوع (دستورجلسه)

دستاورد حاصله

۱ ۶۰ ۲۱/۲/۱۴۰۰ پیگیری مصوبات جلسه قبل شورا (۵۸ و ۵۹)

 

مرتفع نمودن مشکلات ۱۷ واحد آبزی پروری در استان به استناد صورتجلسه شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
۲ ۶۰ ۲۱/۲/۱۴۰۰ بررسی مسایل و مشکلات مزارع پرورش مرغ گوشتی با تاکید بر ممنوعیت صدور مجوز تاسیس و پرداخت

تسهیلات و تاثیر آن بر واحدهای مرغداری

اخذ مجوز برای کلیه مرغداری ها در سطح کشور، پیرو ابلاغیه شماره ۹۸۷۶/۹۰۰/ ۱۴۰۰  مورخ ۰۹/۰۳/ ۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی در کشور آزاد اعلام شده است و در حال حاضر هیچ ممنوعیت برای تاسیس مرغداری ها در سطح کشور به جز نواحی پر خطر که فهرست آنها قبلاً اعلام گردیده است وجود ندارد.
۳ ۶۰ ۲۱/۲/۱۴۰۰ انجام پیگیری های لازم و موثر در جهت تخصیص منابع مالی لازم به منظور ارتقاء کمک های فنی و اعتباری استان( خارج از دستور) در جلسه ۶۱ اعلام گردید با توجه به پیگیری های صورت گرفته  از سوی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت تخصیص اعتبارات کمک های فنی و اعتباری  به استان مقرر گردید سازمان های صنعت ، معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری واحدهایی که شرایط لازم جهت دریافت این کمک ها را دارا بوده ظرف مدت ۴۸ ساعت به منظور معرفی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تخصیص اعتبارات مورد نیاز به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند .