صبح امروز سمینار هم اندیشی و آموزشی  “تحلیل و آسیب شناسی قراردادها و امور پیمانکاری در پروژه های عمرانی دولتی با تاکید بر شرایط عمومی پیمان” در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج این  برنامه توسط کمیسیون فنی مهندسی و عمران اتاق، سازمان برنامه بو بودجه استان و انجمن صنفی پیمانکاران برگزار گردید.

در این نشست پژمان نیک اقبالی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نوروزی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دیوان محاسبات استان، مدیر کل بازرسی استان،

برخی از مدیران کل، ذیحسابان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان، مهندسان ناظر، مشاوران و پیمانکاران حقیقی و حقوقی حضور داشتند.