به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی “تعیین قیمت تمام شده محصول” به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« تعیین قیمت تمام شده محصول » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دستگاههای اداری اقتصادی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.
واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.
مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد مهندس جواد الهی نسب (از اساتید برجسته موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) بود.
گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله مفاهیم پایه مهندسی محصول، مفاهیم پایه بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت و برآورد بهای تمام شده و آنالیز حساسیت تدریس شد.

photo_2016-05-16_08-32-58 photo_2016-05-16_08-32-55 photo_2016-05-16_08-32-52 photo_2016-05-16_08-32-50 photo_2016-05-16_08-32-47 719A1980 photo_2016-05-16_08-32-31 photo_2016-05-16_08-32-37 photo_2016-05-16_08-32-41 photo_2016-05-16_08-32-44