اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در یازدهمین نشست خود، از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل اقدامات برتر این وزرات‌خانه در مقررات زدایی تقدیر شد.
با توجه به همت وزارت جهاد کشاورزی در حذف بالغ بر۳۴۴ بخش‌نامه و باقی ماندن تنها ۹۰ بخشنامه دیگر در حوزه کاری این وزارتخانه، محسن جلال‌پور از وزیر جهاد کشاورزی تقدیر و تشکر کرد. گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست حذف مقررات اختیاری را در بین وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به خود اختصاص داده است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر لزوم تعامل هر چه بیشتر بخش دولتی و خصوصی در مقررات زدایی و رفع موانع فعالیت اقتصادی و رونق کسب و کار، ابراز امیدواری کرد، حذف مقررات زاید توسط این وزارت‌خانه و سایر دستگاه‌های دولتی شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم کند.
گفتنی است؛ هیئت عالی مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت شاپور محمدی، معاون اقتصادی وی، با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود که مظفر علیخانی، معاون خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز عضو این هیئت است و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در گام نخست با تشکیل کمیته‌های مقررات زدایی در حذف قوانین و مقررات زاید بکوشند. در مرحله بعدی این هیئت عالی، پالایش مقررات باقیمانده را با همفکری بخش‌های دولتی و خصوصی و مجلس ارایه خواهد داد.