همایش یکروزه امور بین الملل اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، صبح روز بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق ایران، رؤسا، مدیران و کارشناسان اموربین الملل اتاق های سراسر کشور در محل اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال پور رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست های کلی اتاق ایران اظهار داشت: در دورانی از تاریخ هستیم که شرایط کشور ایجاب می کند اتاق ها، تشکل ها و نهادهای قانونی ثبت شده در کشور به وظیفه و رسالت سنگین خود توجه کنند و همچنین برنامه و کار مستمری را با نگاه بلند به آینده داشته باشند.

جلال پور با بیان اینکه آغاز دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق ایران با بحث اجرایی شدن مذاکرات ۱ + ۵  همزمان بوده است، گفت: در این دوره عرصه بین المللی باز شده و امروزه ظرفیت ها و امکاناتی را داریم که در دوره‌های قبل نبوده است و باید از این فرصت ها حداکثر استفاده و بهره را برد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به تأکید مقامات ارشد نظام بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پس از سال ها تجربه بر داشتن اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی، حال چاره ای جز اقتصاد مبتنی بر مردم، تولید، تولید برای صادرات و توسعه بخش خصوصی نداریم که اتاق ایران به عنوان اولین و بزرگترین نهاد بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت های ایجاد شده بهره گیری کند. ضروری است اتاق تمام توان، ظرفیت و امکانات خود را به کار ببرد تا به ارتقاء و اعتلای جایگاه بخش خصوصی در کشور کمک کند.

وی ادامه داد: اتاق های سراسر کشور دارای سه ظرفیت مهم برای اعتلا و ارتقای جایگاه بخش خصوصی هستند.
۱- اتاق ها، همگانی و فراگیر هستند. یعنی باید محل رفت و آمد تمام گروه ها، بخش ها و تمامی صنوف باشند.

۲- محور و مبنای تمام فعالیت اتاق ها بر اساس منافع ملی باشد و نگاه انتفاع فردی حذف شود.

۳- اتاق ها ارایه کننده کار فاخر، کارشناسی، منطقی و استدلالی باشند.
جلال پور با تأکید بر موارد ذکر شده بیان کرد: اتاق ایران سخنگوی اقتصاد غیردولتی ایران است و اتاق های سراسر کشور نمایندگان بخش غیردولتی اتاق ایران هستند که برای بالا بردن جایگاه اتاق در داخل و خارج کشور نیاز به کار و همکاری نزدیک معاونت ها و بخش های بین الملل اتاق استان ها با اتاق ایران داریم.

رئیس اتاق ایران افزود: نیاز اصلی امروز کشور حضور فعال در عرصه بین المللی است و نگاه اتاق هم به این موضوع خاص است و امیدواریم که امور بین الملل اتاق‌های شهرستان ها هم با دقت، پشتکار و توجه زیاد در این عرصه، با امور بین الملل اتاق ایران همراه شوند.

وی با تأکید بر مشارکت اتاق های سراسر کشور در تهیه و تدوین اطلاعات تجاری استان های مربوطه گفت: هر استانی بنا به ظرفیت خود در بخش های مختلف معرفی، عرضه و ایجاد رقابت برای اعزام و پذیرش هیأت های تجاری برنامه ریزی کند. اگر هیأتی می آید هرآنچه در توان استان است به عرضه بگذاریم و در اعزام هیأت هم افرادی در هیأت حضور یابند که بر وزن و جایگاه بخش خصوصی می افزایند.

جلال پور با بیان اینکه در برنامه های آتی اعزام و پذیرش هیأت های تجاری اتاق ایران به عنوان ستاد است و کارهای اجرایی باید توسط استان ها انجام شود، پیشنهاد کرد: اتاق های شهرستان پذیرش میزبانی سفرای کشورهای خارجی مقیم در ایران را در برنامه کار خود قرار دهند و با فراهم آوردن یک تور سیاحتی، گردشی و تفریحی برای آنان ظرفیت ها، توانمندی ها و فرصت های تجاری آن استان را نشان دهند تا بتوانند هیأت های تجاری خود را به آن استان ها اعزام نمایند.

در ادامه این همایش، پدرام سلطانی نائب رئیس اول اتاق ایران نیز با تاکید بر نقش امور بین الملل اتاق های سراسر کشور اظهار داشت: دوره پسابرجام دوره جوشش، فعالیت، بازسازی و بازیابی جایگاه اقتصاد ایران در بازارهای جهانی است و زمان آن است که در حوزه بین الملل عملکرد هدفمند، دقیق تر و جدی تری را دنبال کنیم.

سلطانی از اعزام ۲۰ هیات تجاری در سال ۹۵ توسط اتاق ایران خبر داد و گفت: سیاست هیات رئیسه اتاق ایران در دوره هشتم بر تقسیم کارها است و اینکه اتاق های استانی نیز به تدریج نقش هایی را برعهده گیرند. باتوجه به حجم کارها و اینکه هدف ما به ۲۰ کشور خلاصه نمی شود از امور بین الملل اتاق های سراسر کشور خواسته می شود که کار اعزام هیات های تجاری را برعهده گیرند.

نائب رئیس اتاق ایران با تاکید بر فراگیری مهارت های لازم برای حضور در مجامع بین المللی ادامه داد: دوره های آموزشی یک از ضروریات است و خوب است که در بخش خصوصی به صورت جزیره ای عمل نکنیم و از تجارب یکدیگر بهره بریم.

وی ادامه داد: لازم است هر اتاق اطلاعات لازم و کافی اعضای خود را بداند تا بتواند در آرایش هیات های اعزامی از آن استفاده کند و اینکه اعضای شرکت کننده در هیات های اعزامی به صورت رتبه بندی شده گزینش شویم و بتوانیم اعضاء خود را متناسب با هر سفر غربال کنیم.

سلطانی خواستار حضور پررنگ و فعال اعضاء اتاق های شهرستان در اتاق ها و شوراهای مشترک شد و گفت: با توجه به تقاضاها و درخواست ها اتاق ها و شوراهای مشترک جدید هم تشکیل شود.

فرهاد شریف معاون بین الملل اتاق ایران نیز در ادامه این همایش، با تایید بر اعزام هیات های تجاری توسط اتاق های استانی در آینده نزدیک اظهار داشت: امور بین الملل اتاق های سراسر کشور با تهیه و تدوین اطلاعات تجاری، داشتن برنامه ریزی مناسب، فراهم کردن تدارکات لازم، ایجاد امنیت با هماهنگی استانداری های استان و دسترسی به دفاتر استانداری ها در معرفی استان، توانایی ها و ظرفیت های آن استان را برای حضور در بازارهای جهانی فراهم آورد.

گفتنی است که در ادامه این همایش مدیرکل سازمان های بین المللی و منطقه ای، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه، مدیرکل اروپا و آمریکا و مدیرکل کشورهای عربی و آفریقایی معاونت بین الملل اتاق ایران ضمن معرفی واحدهای مربوطه، به نقش اتاق های بازرگانی در توسعه تجارت خارجی در فضای پساتحریم پرداختند.

کارشناسان امور بین الملل نیز به اعزام هیات های تجاری انجام شده در امور بین الملل اتاق ایران به صورت مطالعات آزمایشی ارایه دادند.

در پایان این همایش نیز مدیران بین الملل اتاق های استانی به ارائه طرح ها، پیشنهادات و انتقادات خود به معاونت بین الملل اتاق ایران پرداختند.