پیرو تشکیل کارگروه تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه تمام دولتی به ریاست علی عبدالعلی زاده، مستقر در معاونت امور استان های اتاق ایران و برگزاری چندین جلسه با حضور اعضای کارگروه، پیشنهاداتی به منظور اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی­ های سرمایه ­ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شد.

در جلسات فوق علاوه بر ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح دستورالعمل، در خصوص نحوه واگذاری طرح­ ها به اشخاص دارای اهلیت نیز مذاکرات متعددی صورت پذیرفت. برای شروع و گام ابتدایی در واگذاری­ ها، با وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان مکاتبه و درخواست شد جلسه ­ای به منظور بررسی راهکارهای مربوط به واگذاری برگزار شود.