دوره آموزشی و توجیهی برای متقاضیان کارت بازرگانی

زمان: ۱۸ بهمن ماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح

مکان: سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج