واحد مرکزی خبر: دبیر انجمن صنایع نساجی کشور اعلام کرد: ۹۰ درصد برندهایی که مردم متقاضی خرید آن هستند، تقلبی‌اند. محمدمهدی رئیس‌زاده در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع قاچاق پوشاک و حلقه مفقوده افزود: قاچاق یک مساله اقتصادی است و صرفه اقتصادی دارد و در این زمینه چارچوب‌های سیاست‌گذاری به درستی انجام شده، اما جنبه رسیدن به هدف درست نبوده است. وی خاطرنشان کرد: باید دید ریشه حجم عظیم قاچاق در کشور کجاست و در این زمینه اگر نگاهی کوتاه به آمار گمرک کشور خودمان و آمار گمرک کشورهای دیگر بیندازیم به عددی کاملا متفاوت خواهیم رسید. رئیس‌زاده گفت: در سال ۹۴ همه تعرفه‌ها به صورت یکسان و به میزان ۳۲ درصد لحاظ شده و طبق اقدامات و تدوین استراتژی‌های صورت گرفته، اقدامات خوبی در زمینه جلوگیری از قاچاق انجام شده است. وی افزود: مناطق آزاد یکی از ورودی‌های کالاهای قاچاق هستند که ۲۰ درصد از کل پوشاک قاچاق از این مبادی وارد می‌شوند و مابقی از طریق نقاط گمرکی وارد کشور می‌شوند که بر اساس بداظهاری، شناسایی نمی‌شوند.گلناز نصراللهی دیگر مهمان برنامه نیز گفت: گسترش پوشاک و بازسازی صنعت نساجی ازجمله سیاست‌های ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حجم واردات رسمی باید کنترل بیشتری شود و باید صراحتا گفت که آمار قاچاق پوشاک بالاست.وی افزود: ما به یک برنامه جامع رسیدیم که بحث بازسازی صنایع نساجی موضوع اصلی آن‌ است.خانم نصراللهی گفت: بر اساس برنامه، زمان‌بندی مختلفی صورت گرفته و همه نهادها هماهنگی خوبی برای اجرای این برنامه دارند.