به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی ترانزیت و اینکوترمز به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« ترانزیت و اینکوترمز » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دستگاههای اداری اقتصادی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد خانم تقی زاده (از اساتید برجسته موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله هدف وحوزه شمول اینکوترمز، دلایل تجدید نظر در اینکوترمز، اصطلاحات ۱۳گانه در قالب ۴ گروه اصلی، نقاط انتقالی و اهمیت آن در هر یک از گروههای ۴ گانه، کاربرد هر یک از اعتبارات/ بهترین نوع اعتبار از دیدگاه صادرکننده و واردکننده، شیوه ها و انواع ترانزیت کالا، اسناد و مدارک مورد نیاز در تزانزیت براساس قانون امورگمرکی و قانون عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه و قوانین حاکم بر آن تدریس شد.

IMG_7482 IMG_7501 IMG_7505 IMG_7515 IMG_7516 IMG_7517 IMG_7520 IMG_7523