طبق اطلاع واصله از رایزن بازرگانی سفارت جمهوری عراق در تهران، به اطلاع می رساندT بنا بر اعلام وزارت بازرگانی جمهوری عراق، واردات هرگونه سیمان بصورت فله ممنوع بوده و همچنین صدور مجوز برای احداث کارخانه جات بسته بندی سیمان در مناطق آزاد عراق، غیر مجار می باشد.