به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج؛ در طی سفر هیئت تجاری اقتصادی استان کهگیلویه وبویراحمد به کشور روسیه و با توجه رایزنی های انجام گرفته در ضیافت شام این هیئت به میزبانی آقای وی نظروف استاندار امسک موافقت نامه های بین اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی یاسوج واتاق بازرگانی امسک و شرکت برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان امسک روسیه فدراتیو به امضاء رسید.

انعقاد موافقتنامه ها از طرف ایران به امضای جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی یاسوچ و از طرف روسی به امضای خانم اولگاه پی فدولوا نایب رئیس اتاق بازرگانی امسک از طرف رئیس این اتاق و امضای آقای وی وی فدیونین رئیس شرکت نمایشگاهها و تبلیغات تجاری استان امسک و حومه آن رسید.

در این موافقتنامه ها بر سر تحکیم و گسترش همکاری های بازرگانی ، اقتصادی ، علمی و فناوری و فرهنگی ، توسعه و تحکیم روابط دو جانبه ، برقراری و گسترش روابط مستقیم میان موسسات و سازمانهای اقتصادی دو استان، گسترش متقابل بازرگانی وهمکاری های اقتصادی در زمینه های تولید و سرمایه گذاری، ،فراهم آوردن شرایط مساعد برای عقد قراردادهای بین کارخانه داران و موسسات تولیدی مستقر در دو استان جهت تبادل اطلاعات و خدمات فنی ، صدور مواد خام و فرآورده های تولیدی، مهیا نمودن شرایط برای ایجاد موسسات مشترک جهت تبلیغ کالاهای تولیدی دو استان، همکاری در ترکیب و برگزاری نمایشگاهها و بازارهای فروش فراورده های کارخانه ها و محصولات تولیدی دو استان به صورت متقابل ، واگذاری ۲۰۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی رایگان جهت ایجاد وبرپایی غرفه های تولید کنندگان ، تجار و فعالین اقتصادی دو استان کهگیلویه وبویراحمد و امسک در زمان برپایی نمایشگاههای مهم و اولویت دار طرفین، تبادل متخصصین وکارشناسان فنی و اقتصادی به منظور مطالعه تجارب همدیگر در زمینه سازماندهی تولید و شرایط فعالیت های اقتصادی خارجی، تبادل نتایج پژوهشها ، انتشارات و اطلاعات علمی و فناوری، ایجاد همکاری بین مراکز هنری دو استان، همکاری در زمینه آموزش از طریق بسط روابط همکاری مستقیم میان موسسات آموزشی ، برگزاری سمینارهای آموزشی و دیدار های کاری، فراهم آوردن شرایط همکاری بنگاههای توریستی دو استان جهت بازدید از مناطق گردشگری و چندین مورد دیگر در خصوص همکاری های اجتماعی ، اقتصادی، علمی، فنی و حقوقی توافق کردند.

IMG-20151121-WA0028 IMG-20151121-WA0027 IMG-20151121-WA0020