پس از آنکه اتاق بازرگانی ایران، میزبان تعداد زیادی از هیات‌های خارجی بود، به نظر می‌رسد دورجدید مذاکرات اقتصادی، با سفر رئیس پارلمان بخش خصوصی به پاریس و دیدارهای وی با مقامات بخش خصوصی این کشور فرا رسیده است.

محسن جلال‌پور که در روزهای اخیر در پاریس به سر می‌برد، با بهره‌گیری از فضای مجازی از طریق کانال شخصی خود در تلگرام،‌ مخاطبان را گام به گام با خود همراه می‌کند.

آخرین گزارش وی از سفر کوتاهش به پاریس، حاکی از توافق با اتاق بازرگانی فرانسه در سه محور است. تبادل هیات‌های تخصصی با محوریت بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از آن محورها بوده که بر این اساس آنها پذیرفتند از آوردن هیات‌های پراکنده خودداری کنند.

بنا به نوشته رئیس اتاق ایران، فرانسوی‌ها دو هیات به ایران اعزام خواهند کرد. مقرر شده در ترکیب هیات‌های اعزامی سه محور تخصصی مورد نظر قرارگیرد که در نشست‌های آتی، این محورها نیز مشخص خواهد شد. استفاده از تجربیات و امکانات اتاق فرانسه نیز از دیگر مواردی است که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. تبادل تجربیات اتاق‌های ایران و فرانسه در ارائه خدمات به اعضا به‌عنوان سومین محور توافق دو اتاق بازرگانی مطرح شده است.

وی درخصوص نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق پاریس نیز نوشته است: با توجه به اینکه فدراسیون کارفرمایان فرانسه -مدف- مسوولیت برنامه‌ریزی سفر را برعهده دارد، قرار شد روز نوزدهم نوامبر، اتاق پاریس، همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری درایران را برگزار کند.

همچنین قرار شد اتاق ایران نیز برای اعزام هیاتی متشکل از مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط در ماه مه به پاریس برنامه‌ریزی کند.