شاتا: به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت و خودداری از صدور و تمدید کارت برای افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تجارت صادر شد. بخشنامه ۶ بندی رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی که ۱۶ تیرماه توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده به این شرح است:

۱ـ واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع کارت بازرگانی به هر صورت، برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.

۲ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد شوند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار یا محل سکونت) را اطلاع‌رسانی کنند.

۳ـ متقاضیان باید دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تایید رئیس اتاق یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تایید شده باشد.

۴ـ مقتضی است روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز کرده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تایید نباشد خودداری کنند.

۵ـ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام کند که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالت‌نامه تام‌الاختیار اقدام به واگذاری آن کرده است، در اجرای بند (۶) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام کنند.

۶ـ مسوولیت رعایت آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسوولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران است که باید به تایید روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز برسد.