ایسنا: دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد: پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه اجرایی شده و در حال حاضر مبادلات تجاری دو کشور براساس ریال و لیر صورت می‌گیرد.
سیدجلال ابراهیمی درباره آخرین وضعیت پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه اظهار کرد: شرایط در این نوع معاملات به سادگی انجام می‌شود و در شرایط تحریم، برقراری پیمان پولی دوجانبه بهترین نوع معامله است، چراکه معاملات به‌صورت پایاپای انجام می‌شود. همچنین برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه بعد از دوران تحریم می‌تواند بین دو کشور ادامه داشته باشد.