رئیس پارلمان بخش‌خصوصی از تشکیل شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران با هدف بهره‌مندی از تجربه و دانش اعضای صاحب‌تجربه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خبرداد.

محسن جلال‌پور در از تشکیل شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبرداد و گفت: با ایجاد این شورا که حدود یک دهه از ایده راه‌اندازی آن می‌گذرد، قرار است تجربه و دانش افراد صاحب تجربه که از کارآفرینان دهه‌های گذشته کشور هستند و در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، موفق عمل کرده‌اند، در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های اتاق ایران در دوره جدید به کار گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از سوی دیگر، فعالیت‌های اجتماعی اتاق ایران از جمله اقدامات با اهمیتی است که از این پس، با محوریت شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران قابل انجام خواهد بود.

وی تصریح کرد: دومین محور فعالیت این شورا را می‌توان تمرکز بر برنامه‌های توسعه‌ای دانست، بر این اساس از جمله این برنامه‌های توسعه‌ای، احیای روستاها و کارآفرینی در حوزه روستایی است که فعالیت‌های اقتصادی آنها به شدت آسیب دیده و با کمک اتاق این فعالیت‌ها در حال احیا شدن است.

جلال‌پور، رسالت دیگر این شورا را جانشین‌پروری دانست و اظهار داشت: افراد باتجربه‌ای که به عضویت این شورا درمی‌آیند، با کوله‌باری از دانش، تجربه شکست و موفقیت در عرصه اقتصاد می‌بایست جانشینان لایقی برای خود به جای بگذارند تا با علم و تخصص به روز و برخورداری از تجربه، بتوانند جایگاه آنها را حافظ بوده و حوزه اقتصاد را ترقی بخشند. در همین راستا با توجه به سابقه و تجربه علاء میرمحمدصادقی، وی پیش‌نویس اساسنامه شورای‌ عالی پیشکسوتان اتاق ایران را تهیه خواهد کرد.