شب گذشته به دعوت رئیس اتاق ایران هیات رئیسه دوره هفتم و هشتم گردهم آمدند تا ضمن شرکت در مراسم افطاری با یکدیگر تبادل‌نظر نمایند. در این جلسه از ارائه برنامه مدون هیأت رئیسه قبل از انتخابات تجلیل شد. ارزیابی اعضای مجرب هیأت رئیسه، آن بود که برای تحقق این برنامه یک دوره ۴ ساله پیش رو است.

 مهندس محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران در این دیدار با بیان خوش‌آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین با قدردانی از حضور صمیمانه همکاران گفت: دور جدید فعالیت‌های اتاق، مستلزم شتاب بیشتر فعالیت‌ها و تمرکز بر موضوعات اساسی کشور است که با همت و خرد جمعی ممکن است.

وی از هیأت رئیسه دوره هفتم خواست تا همچنان اتاق ایران را خانه خود دانسته و تجربیات ارزشمند خود را به همکارانشان منتقل نمایند.

رئیس اتاق ایران همچنین با بیان آن که اتاق ایران در دور جدید بیش از گذشته خواستار حضور و مشارکت اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها می‌باشد افزود: فعال کردن کمیسیون‌های اتاق ایران از طریق نظرات کارشناسی کمیسیون‌های شهرستانی و تشکل‌ها یکی دیگر از برنامه‌های اتاق می‌باشد.