در انتخابات هیئت رئیسه دوره هشتم اتاق ایران محسن جلال‌پور با اکثریت قاطع آرا یعنی کسب ۳۵۴ رأی به عنوان رئیس جدید این اتاق انتخاب شد.

صبح یکشنبه ۲۴ خرداد ماه، جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه برگزار شد. محسن جلال‌پور و محسن مهر علیزاده به عنوان ۲ کاندیدای ریاست اتاق ایران برنامه‌های خود را اعلام کردند. هرچند مهرعلیزاده پس از بیان اظهارات خود از ادامه حضور در انتخابات انصراف داد و بدین ترتیب محسن جلال‌پور با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق ایران برگزیده شد.

شایان ذکر است کل اعضای حاضر در جلسه ۴۲۴ نفربودند که از این بین ۳۵۴ رأی به محسن جلال پور تعلق گرفت، ۱۰ رأی سفید و ۵۹ ر أی باطل اعلام شد.

در ادامه یحیی آل اسحاق، غلامحسین شافعی، پدرام سلطانی، محسن چمن آرا، مسعود گل شیرازی، محمدرضا انصاری، مسعود خوانساری، علی معلم، رحیم بنا مولایی، محمد بحرینیان، یونس ژائله سعدآباد، و محمدرضا قمی، کاندیدای نایب رئیسی اتاق ایران شدند.

پس از اینکه هرکدام از آنها در مدت زمانی مشخص، برنامه ها و دیدگاه های خود را عنوان کردند، پدرام سلطانی با ۲۸۷ رای به عنوان نائب رئیس اول، مسعود خوانساری با ۲۵۵ رای به عنوان نائب رئیس دوم، محمدرضا انصاری با ۲۱۰ رأی به عنوان نائب رئیس سوم و غلامحسین شافعی با ۱۴۷ رای به عنوان نائب رئیس چهارم انتخاب شدند.

پس از این، نوبت به پست خزانه دار اتاق ایران رسید که ابوالفتح ابراهیمی، حسین پیرمؤذن، جمال رزاقی جهرمی و سید حسین معروف برای پست خزانه دار اتاق ایران نامزد شدند که پس از رای گیری حسین پیرمؤذن موفق شد با ۲۱۰ رأی خزانه دار اتاق ایران شود. در این بین جمال رزاقی جهرمی ۱۰۴ رأی، حسین معروف ۵۹ رأی و ابوالفتح ابراهیمی هم ۲۳ رأی را به خود اختصاص دادند.

انتخاب منشی آخرین مرحله از تعیین اعضای هیئت رئیسه بود که کیوان کاشفی و عدنان موسی پور برای کسب این کرسی، نامزد شدند؛ به دنبال آن کاشفی با کسب ۳۰۲ رای توانست به عنوان منشی دوره هشتم هیئت رئیسه اتاق ایران انتخاب شود. گفتنی است عدنان موسی پور ۹۰ رای را به خود اختصاص داد.