قابل توجه کلیه فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد چنانچه در همکاری با “بانک ملت” و تسهیلات دریافتی از این بانک به مشکل برخورده اید تا پایان روز یکشنبه ۹۴/۳/۱۷ تقاضانامه خود را تحویل “اتاق بازرگانی یاسوج” داده تا درخواست شما در صبحانه کاری هفته آتی اتاق یاسوج که با حضور مدیرعامل محترم بانک ملت استان برگزار خواهد شد مطرح گردد.