نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج پیش از ظهر یکشنبه با حضور اعضا در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزارشد. در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید اکثر اعضا هیئت نمایندگان اتاق یاسوج حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج؛ سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج جهت تدوین برنامه های آتی اتاق ، همچنین تعیین روسای کمیسیونهای ۶ گانه اتاق و تصمیم گیری در خصوص مسائل داخلی اتاق برگزار گردید.

در این نشست اعضا در خصوص برنامه های زیر برای پیشبرد اهداف ۴ ساله دور جدید هیئت نمایندگان بحث و تبادل نظر کردند.

۱-تشکیل اتحادیه های جدید با توجه به توانمندیهای استان

۲-برگزاری همایشهای متناسب با ظرفیت های استان در حوزه های مختلف اقتصادی

۳-اعزام و پذیرش هیئت متناسب با توانمندیهای صادراتی و سرمایه گذاری استان

۴-شرکت در نمایشگاهها و رخدادهای اقتصادی ملی و بین المللی و مهیا نمودن زمینه حضور شرکتها و واحدهای تولیدی استان در سطح ملی و بین المللی

۵-برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فعالین اقتصادی

۶-حمایت از پایان نامه های دانشجویی در سطح مقاطع ارشد و دکترا در زمینه های توسعه استان

۷-ارتقاءسطح معلومات تجار و بازرگانان استان و ایجاد مشوق برای حضور جوانان و فارغ التحصیلان رشته های بازرگانی در زمینه حضور دربازارهای جهانی و تجارت

۸-سازماندهی اتحادیه ها و سندیکاهای بخش خصوصی و توانمند نمودن آنها با توجه به ظرفیتهای اتاق

۹-کمک به توسعه زیر ساختهای صادراتی استان

۱۰-استحکام بخشی به ارتباط صنعت و دانشگاه

۱۱-برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بصورت شهرستانی و حضور اعضاء شورادرمحل شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی

۱۲-استفاده از ظرفیتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وکمیته حمایت قضایی برای کمک به برطرف نمودن مشکلات واحدهای تولیدی استان

۱۳-افزایش ظرفیت بورس نمودن دانشجویان و دانش آموزان مستعد و بی بضاعت استان توسط جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق ایران

۱۴-ساماندهی و بروز نمودن ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری استان

۱۵-استحکام دربرقراری ارتباط فعالین اقتصادی و واحدهای تولید بخش خصوصی با مدیران استانی و شهرستانی

۱۶-برگزاری منظم و اثر گذارکمیسیون های اتاق با موضوعات برطرف نمودن مشکلات حوزه های مختلف اقتصادی استان

۱۷-برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی

۱۸-توانمندیهای اتحادیه های موجود و ساماندهی آنها

۱۹-بررسی و مطالعه بازارهای هدف صادراتی استان و تلاش برای بازاریابی محصول تولیدی صادرات گرای استان با استفاده از ظرفیتهای اتاقها و شورای مشترک ایران وکشورهای خارجی

۲۰- تلاش برای جذب سرمایه گذ اری داخلی و خارجی در استان

۲۱-تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی استان جهت عضویت در اتاق

۲۲-برگزاری جلسات مشترک با صنوف و تشکلهای اقتصادی و تولیدی استان با هماهنگی کمسیونهای مربوطه

۲۳-برنامه صبحانه با مسئولین که در اتاق شروع شده باید با برنامه ریزی وبصورت منظم برگزار گردد.

در همین خصوص برنامه های دیگری به پیشنهاد اعضا اضافه و مقرر گردید در جلسه آتی هیئت نمایندگان برنامه ۴ ساله و جامع این اتاق تهیه و تدوین گردد.

 

در ادامه این نشست اعضا با رای گیری، اعضای شش کمیسیون تخصصی اتاق (تجارت، صنعت و معدن، کشاورزی، بانک و بیمه، گردشگری و خدمات فنی مهندسی) را نیز مشخص کردند.

بدین ترتیب فتاح جاودانه به عنوان رئیس کمیسیون تجارت، وحید گرجی پور کمیسیون صنعت و معدن، عزیزالله رحیمی کمیسیون کشاورزی، عزیزالله فتحی کمیسیون بانک و بیمه، علی اکبری کمیسیون گردشگری و فرامرز خوبانی به عنوان رئیس کمیسیون فنی و مهندسی انتخاب شدند.

در پایان این نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج  از ساختمان در حال احداث این اتاق نیز بازدید به عمل آوردند.

 

گزارش تصویری: