پس از اعلام تک‌نرخی شدن بنزین در کشور، یارانه سوخت در بخش کشاورزی نیز حذف شد و با توجه به پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی قیمت سوخت برای تمام زیربخش‌های کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، علیرضا مهدی‌زاده کارشناس سوخت معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام این خبر گفت: در سال‌ گذشته گازوئیل یارانه‌ای برای بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی لیتری ۲۵۰ تومان و گازوئیل آزاد لیتری ۵۰۰ تومان بود اما براساس مصوبه شب گذشته هیات وزیران، سهمیه سوخت حمایتی برای همه زیربخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی حذف شد.

وی افزود: براین اساس هر لیتر نفت گاز برای بخش کشاورزی هم تک‌نرخی شد و به ۳۰۰ تومان رسید.

مهدی‌زاده ادامه داد: البته مقرر شده بود که قیمت هر لیتر نفت گاز تک‌نرخی شود و به ۵۰۰ تومان برسد که با پافشاری و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر لیتر نفت گاز برای بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی به ۳۰۰ تومان رسید.

کارشناس سوخت معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت سوخت برای کشاورزی مانند دیگر زیربخش‌های اقتصادی کشور یکسان‌ و تک‌نرخی شده است اما روند دریافت سوخت از سوی کشاورزان مانند گذشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران در شب گذشته سهمیه سوخت دولتی حذف شد و بر این اساس بنزین معمولی با قیمت ۱۰۰۰ و گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان تک‌نرخی شدند.