به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی اصول آداب و معاشرت تجاری به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« اصول آداب و معاشرت تجاری » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد علی محمد بیدارمغز (از برجسته ترین اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین الملل، مربی فن بیان و مفسر زبان بدن و وجهه ساز ارتقای وجهه شخصی به وجهه ملی و بین المللی) بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله رعایت آداب شرط موفقیت تجارت، بصیرت تجاری، اخلاقیات و باورهای ملل، واقعیات و نیاز تجارت بین الملل امروز، راهبرد تجارت برای حضور در صحنه بین الملل، وقت شناسی، حریم های اجتماعی، آداب کارت ویزیت و مبادله آن، اصول و مبانی خوش پوشی، آداب دست دادن و دست ندادن با نامحرمان، قواعد آهنین تجارت بین الملل، نقش اختلافات فرهنگی، سنتی و مدرن، وقت شناس و وقت نشناس، آداب مهمانی تجاری، آداب سفرهای بین المللی، آداب مکالمه با تلفن ثابت و همراه و ثبت پیام در پیام گیر تلفن، آداب مکاتبات تجاری، جایگاه رفیع حیثیت و اعتبار در تجارت بین الملل و زبان بدن در تجارت و مذاکرات تجاری تدریس شد.